NG GAZ VALFLERİ

ÜRÜNLERİMİZ

NG 7302

DEPLAMA SUYU ISITICISI GAZ KONTROL VANASI
 

KULLANIM
Negahban Gas Company tarafından imal edilen 7302 model çok-fonksiyonlu gaz kontrol vanası; depolama suyunun ısıtılması için tasarlanmıştır. Her hangi bir parça değişikliğine ihtiyaç duymaksızın havagazı, doğal gaz ve LPG için kullanılabilir.


GÜVENLİK
7302 güvenlik sistemi vananın ön önemli unsurudur. Vana; hiçbir alev koşulu olmadığında gazın akışını otomatik olarak kesen alev denetim cihazı ile donatılmıştır. Alev Denetim Sistemi Pilot brülörden ve Termokupldan oluşur. Ayrıca ilave bir güvenlik sistemi olarak bir elektrikli kesme sistemini içerir. Bu sistem; suyun sıcaklığı E.O.C’nin kalibre edilen ayar değerini aştığı zaman - bu sıcaklık genellikle kaynama sıcaklığının altındadır - Alev Denetim Cihazı tarafından üretilen elektrik akımını keser ve böylece ana alev ve pilot brülör kapanır. Bu fonksiyon ayar sıcaklığına ulaşılmadan kullanıcının cihazı çalıştırmasına izin vermez. Bu sistem cihazın güvenliğini artırmak için bir çift güvenlik sistemi olarak çalışır.


SICAKLIK KONTROLÜ
7302 kullanıcının düğmeyi ayarlayarak suyun sıcaklığını istediği gibi kontrol edebilmesi için ayrıca bir mekanik termostat ile donatılmıştır. Termostat; 30°C - 70°C aralığında yer alan ayar sıcaklığında ana brülöre giden gaz akışını kapatır ve sıcaklık bu aralığın dışında bir değere düştüğü zaman otomatik olarak gaz akışını açar.


REGÜLATÖR
7302 istenildiği zaman Doğal Gaz yerine LPG kullanılmasını mümkün kılacak şekilde çıkış basıncını ayarlamak için bir regülatör içerir.


KOLAY MONTAJ
7302 zarif bir geometrik şekle sahiptir. Bu özellik minimum boru kullanılarak kolay montajı mümkün kılar.


KALİTE KONTROLÜ
7302 vana tamamen güvenilir bir üründür. Dikkatli gözetim altında imal edilir ve malzemelerin satın alınmasından çevrim-içi testlere ve laboratuar testlerine kadar imalatın her safhasında yoğun Kalite Kontrolüne tabi tutulur. Bu testler en son standartların gereksinimlerini en üst derecede temel alan iyi-donatılmış laboratuarlarda gerçekleştirilir. Bu özellikler; 7302’nin EN 126 standardına uygun olarak neden I.S.I.R.I. İran Standartlar ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsünün onayını kazandığını açıklamaktadır.

TEKLİF FORMU